DE HOLZRING-ADVIESRAAD

Jörg Ludwig Jordan

Managing partner
W. & L. Jordan GmbH
(Voorzitter)

Max Roggemann

Managing partner
Enno Roggemann GmbH & Co. KG

Dr. Mario Hölscher

Managing partner Johannes Fries GmbH & Co. KG

Stefan Thalhofer

Managing partner Georg Thalhofer OHG
(Vice-voorzitter)

Albert Gebhardt

directeur Holzwarth GmbH (gecoöpteerd)

Nicolas Begeré

Managing partner
Karl Birlenbach GmbH & Co.

Christian Bergmann

Managing partner
Holz-Speckmann GmbH & Co. KG

Thomas Mayrhofer

Managing partner
Holz-Mayrhofer GmbH

„SUCCES IS, WIE SUCCESVOL DOET“

De adviesraad is het hoogste orgaan van DER HOLZRING; het adviseert het team over belangrijke onderwerpen en beslissingen, want: beslissingen kunnen sneller en beter genomen worden als er uit een pool van ervaren persoonlijkheden kan worden geput. Zo is het alleen consequent om veelzijdige kennis te bundelen en dit een platform in de adviesraad te bieden, waardoor de horizonten verbreed en nieuwe wegen ingeslagen kunnen worden.

Jörg Ludwig Jordan en Stefan Thalhofer vertellen in een interview over de successtrategie van de DER HOLZRING-coöperatie.

ADVIES- EN TOEZICHTSRAAD

7 LEDEN

ORIËNTATIE AAN DE "NETWORK GOVERNANCE KODEX"